Skip to main content

Årsstämman närmar sig med stormsteg

Hej! Som vi informerat om tidigare är det årsstämma torsdagen den 16 mars klockan 18.30 i Pilbäckskolans elevcafeteria. För att underlätta möblering och inköp av fika vill vi gärna att ni anmäler er på följande sida: www.anmalan.hallan.se Handlingarna till stämman hittar ni under Årsstämmor/Årsstämma 2017 (lösenordet har ni fått vi tidigare Infobrev och det finns även […]

Inför årsstämman 2017

Styrelsen arbetar just nu för fullt med att förbereda inför årsstämman den 16 mars. Vi kommer att publicera handlingar och dokument som exempelvis verksamhetsberättelse 2016, motioner från medlemmar, styrelsens svar på motionerna och styrelsens olika framställningar på hemsidan inom kort. När handlingarna har publicerats kommer ni åt dem via www.hallan.se, flik Årsstämmor, om ni anger […]