Skip to main content

Avläsning av vattenmätare

Snart är året slut och det är nu dags att rapportera in er vattenmätarställning. Styrelsen önskar att ni läser av er vattenmätare och rapporterar någon gång mellan den 18 december 2018 och 6 januari 2019, på följande länk: www.vatten.hallan.se Om ni inte har möjlighet att rapportera via ovanstående länk kan ni lämna följande uppgifter till […]

Uppdatering gällande förrättning

Uppdatering gällande förrättning

En del av samfällighetens medlemmar har återigen blivit kallade till förrättning gällande ledningsrätt. De som blivit kallade bor i “öarna”, gatorna med en grönyta i mitten. Förrättningen gäller att Eon Gas Sverige AB ska få full ledningsrätt till marken där ledningen ligger. Samfälligheten kan inte yrka ersättning, utan kan enbart säkerställa att marken runt omkring […]