Skip to main content

Otillåten motortrafik på gemensamma ytor

Otillåten motortrafik på gemensamma ytor

Styrelsen har tyvärr konstaterat, att det varit motortrafik genom parken och på samfällighetens gemensamma ytor. Vi inskärpar, att samtliga medlemmar måste respektera samfällighetens regler och stadgar, samt inte minst följa gällande trafikförordning. All otillåten motortrafik på gemensamma områden är en överträdelse av lagen och kan medföra en polisanmälan med ersättningsansvar för skador på samfällighetens egendom.

Vägarbete på Sjötorpsvägen

På bakgrund av rykten om avstängning av Sjötorpsvägen (väg 530 i båda riktningar) mot Klagshamn med sluttid 2021-7-31, kl. 16:00 har vi i styrelsen kontaktat VA Syd och fått bekräftat detta.Styrelsen har d.d. bett VA Syd om detaljeret information till samtliga medlemmer snarast möjligt.Styrelsen uppdaterer, när mer information finns. Se information från VA Syd här: […]

Skrivelse d. 2021-03-12 till medlemmerne...

…förtsättning från inlägg av 2021-03-15: Styrelsen har i samarbete med samfällighetens jurist framkommet till ett motsvar på Advokatfirman VICI AB’s skrivelse dateret d. 12.3.2021 till “Samfällighetsföreningen Hällan i Tygelsjö”. Styrelsen beslöt på styrelsesmöte, d. 2/6/2021 att skicka detta motsvar till Advokatfirman VICI AB. Styrelsen återkommer, när ytterligare information finns i ärendet.

VA Arbete i Tygelsjö

Info från VA SYD: Entreprenören kommer idag att påbörja arbetet med att anlägga tillfälliga förbifarter på de sträckor där detta kommer att behövas. Nästa vecka kommer arbetet med överbyggnaden att påbörjas på nytt. De kommer att starta i öst för att gå västerut och avsluta vid Ur och Skur. Arbetet beräknas vara klart under v […]

Konstituerande styrelsemöte

Konstituerande styrelsemöte

Ovanstående möte kommer att hållas ikväll (14/4) kl 20.00. Nya styrelsen ber om lite överseende med svarstider med mera då vi har ett litet arbete framför oss att sätta oss in i arbetsuppgifter och fördela ansvarsområden. Vi återkommer med information löpande. Mikael Kanaryd