Skip to main content

Årsstämman 2012

Årsstämman 2012

Dokument inför stämman: Kallelse + dagordning (pdf) Punkt 6 Verksamhetsberättelse (pdf) Revisionsberättelse (pdf) Balansrapport 2011 (pdf) Resultatrapport 2011 (pdf)   Punkt 8 Motioner (pdf) Framställningar från styrelsen (pdf) Trivsel och ordningsregler (pdf)   Punkt 9 Förslag till Styrelsearvode (pdf)   Punkt 10 Budget jan-jun (pdf) Budget jul-dec (pdf) Punkt 11 Val av Styrelse (pdf) Samtliga motioner i sin helhet (pdf)   Debiteringslängd finns att läsa hos Marianne Holmgren, […]

Information om Stämmor

Till höger finns en årsmeny för alla stämmorna.Där hittar du information om den stämma eller extrastämmor som finns för respektive år. OBS!  Om endast en medlem, från en fastighet med delat ägande, medverkar på stämman måste denne ha fullmakt från den andre delägaren för att kunna representera fastigheten i omröstningar. Följande text går att utläsa […]

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete

  Styrelsen skall under verksamhetsåret verkställa stämmans beslut och i övrigt svara för den löpande förvaltningen av anläggningen. Styrelsens förvaltning granskas inför varje föreningsstämma av en eller flera revisorer som utsetts på stämman. I styrelsens arbete ingår att inför årsstämman upprätta en utgifts- och inkomststat, i dagligt tal kallad budget. Av denna skall bland annat […]

Vårt arkiv

Vårt arkiv

Här finner du alla våra gamla nyheter samt de dokument som skickats ut till våra medlemmar. För att kunna nå dessa måste man vara inloggad, har du ingen inloggning är det bara att registrerar sig till höger på denna sida!