Styrelsen består av följande:

Ordinarie Ledamöter Suppleanter

Hakan Basaran, ordförande / kassör

Anita Salo, v. ordförande

Bo Borgqvist

Robert Borgqvist

Jonas Svanlund

Henrik Owman

Martina Persson (har avsagt sig sitt uppdrag)

Mats Ljungkvist

Zoran Kovacevic

Har du frågor så kontakta oss