Av naturliga själ finns inte mycket information om just årsstämman 2011.

Det var här vi bildade vår samfällighet och arbetet med att ta över anläggningarna från Skanska började.

Dock så finns protokollet här under: