Dokument inför stämman:

Punkt 6

 

Punkt 8

 

Punkt 9

 

Punkt 10

Punkt 11

(pdf)

 

Debiteringslängd finns att läsa hos Marianne Holmgren, Vallmovägen 17, t.o.m. måndagen den 9 april.
Därefter finns den hos ordförande Tommy Lindberg, Blåklintsvägen 27.

 

Nedan finner du protokollen för stämman, de går även att hitta i Arkivet under dokument