Till höger finns en årsmeny för alla stämmorna.Där hittar du information om den stämma eller extrastämmor som finns för respektive år.

OBS! 

Om endast en medlem, från en fastighet med delat ägande, medverkar på stämman måste denne ha fullmakt från den andre delägaren för att kunna representera fastigheten i omröstningar.

Följande text går att utläsa från “Beslutsregler vid föreningstämma” i stycket “Ombud”
“Om en fastighet ägs av två makar, dvs båda makarna har lagfart på fastigheten föreligger samäganderätt. För att den ena maken ska kunna utöva sin rösträtt vid en föreningsstämma fordras att han har fullmakt från den andra maken.”

Hämta mall för fullmakt här nedan!