Extrastämman 2012

Dokument inför stämman:   Kallelse + dagordning (pdf)   Punkt 5 Arbetsgruppens resultat (pdf) Arbetsgruppens formulär (pdf) Kvantitativa resultatet (pdf)   Punkt 6 Skanskas förslag (pdf) Skanskas ritning (pdf)   Punkt 7 Styrelsens enkät till boende längs grusgången (pdf)