Dokument inför stämman:

 

 

Punkt 5

 

Punkt 6

 

Punkt 7