Den nya styrelsen har påbörjat sitt arbete

Den nya styrelsen är nu konstituerad enligt nedan. Ordinarie ledamöter Hakan Basaran, ordförande Fredrik Svensson, v. ordförande Hakan Basaran, kassör Jonas Svanlund, sekreterare Bo Borgqvist Robert Borgqvist Søren Carlsen Suppleanter Mats Ljungkvist Alexandra Kristensson För tillfället arbetar styrelsen med att verkställa de beslut som fattades på årsmötet. Övriga uppdrag i föreningen Tobias Larsson, Revisor Erik […]