Den nya styrelsen är nu konstituerad enligt nedan.

Ordinarie ledamöter

Hakan Basaran, ordförande
Fredrik Svensson, v. ordförande
Hakan Basaran, kassör
Jonas Svanlund, sekreterare
Bo Borgqvist
Robert Borgqvist
Søren Carlsen

Suppleanter

Mats Ljungkvist
Alexandra Kristensson

För tillfället arbetar styrelsen med att verkställa de beslut som fattades på årsmötet.
Övriga uppdrag i föreningen
Tobias Larsson, Revisor
Erik Månsson, Revisorsuppleant
Anita Salo, Valberedningen
Erik Arnehed, Valberedningen