Samfällighetsföreningen Hällan i Tygelsjö motsätter sig att till och från Fodret 5 och Fodret 19 planeras ledas rakt mot Blåklintsvägen och Vallmovägen.

Årsstämman uppdrar åt styrelsen att bevaka ärendet och aktivt påverka kommunen att hitta andra trafikföringar för in- och utfarterna norrut till och från området.