Vi skulle vilja informera att linjemålning av Ringkravägen kommer att påbörjas imorgon (2014-10-22) och entreprenören räknar med att avsluta arbetet samma dag. Linjen skall målas i enlighet med ritningen som fanns med då beslutet fattades på stämman.

För att det skall gå smidig och utan några stora besvär för medlemmarna skulle vi vilja be Er att flytta eventuella hinder (t.ex om man har parkerade bilar eller andra objekt) som kan riskera att entreprenören inte kommer åt området där det skall målas.

För att underlätta detta arbete är det bra om man parkerar bilar som ska användas under onsdagen på parkeringsöarna längs Ringkragevägen på annan plats inom samfälligheten eller på annan lämplig plats i Tygelsjö.

Det är även viktigt att inte köra på ny målade linjer.