Under hösten har vi gjort följande utskick till de medlemmar som registrerat sina e-postadresser på info@hallan.se.

Föe att underlätta styrelsens arbete är det viktigt att alla medllemmar registrerar sina aktuella e-postadresser.