Skip to main content

Årsmötes protokoll – 2015

Årsmötes protokoll – 2015

Protokoll fört vid årsmötet 2015 finns nu publicerad, se under rubriken ”Årsstämmor”. Originalet finns hos ordföranden, Hakan Basaran (Vallmovägen 22). Eftersom frågan är väckt under årsmötet skulle vi informera om hur talan mot föreningsstämmobeslut kan göras. Detta ärende regleras i ”Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, §53”. Här nedan kommer ett utdrag; Talan mot föreningsstämmobeslut […]