Måndagen den 13 april är det årsstämma!

Information om tider, plats och annan formalia finner ni i den bifogade kallelsen.