Skip to main content

Kallelse till årsstämma 2016

Kallelse till årsstämma 2016

Hej!   Ni är varmt välkomna till föreningens årsstämma onsdagen den 13 april klockan 18.30. Precis som föregående år är vi i Pilbäckskolans Café. Mer information finner ni i den bifogade kallelsen! När du loggar in på hemsidan hittar du handlingarna till stämman under Årsstämmor / 2016! Nu finns handlingarna tillgängliga när du loggar in! […]