Hej!

 

Ni är varmt välkomna till föreningens årsstämma onsdagen den 13 april klockan 18.30.

Precis som föregående år är vi i Pilbäckskolans Café.

Mer information finner ni i den bifogade kallelsen!

När du loggar in på hemsidan hittar du handlingarna till stämman under Årsstämmor / 2016!

Nu finns handlingarna tillgängliga när du loggar in!

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen