Skip to main content

Kallelse till den ajournerade årsstämman

Kallelse till den ajournerade årsstämman 2016

Hej! Fortsättning på årsstämman 2016 blir på Torsdagen den 28 april kl 18:30 i Pilbäcksskolans caféavdelning. Vi fortsätter den ajournerade årsstämman från den 13 april där vi avbröt under punkt 12 – val av styrelse. Vi välkomnar samtliga medlemmar. Observera att ny fullmakt krävs!   Är du intresserad av att arbeta i styrelsen är du […]