Årsstämman avslutad

I kväll avslutades 2016 års stämma.

Katja Hofgren valdes till orförande och styrelsen träffas på måndag för att konstituera sig.

Efter detta möte återkommer vi med mer information!