Skip to main content

Antagen detaljplan för Fodret 5 och Fodr

Den 21 april 2016 antog stadsbyggnadsnämnden, Malmö Stad den föreslagna detaljplan för Fodret 5 och Fodret 19 som Samfälligheten tidigare har lämnat synpunkter kring. Främst kring den trafiklösning som föreslås från det nya området och ut mot Sjötorpsvägen. I den antagna detaljplanen är utfartsvägarna från det kommande området fortfarande riktade in mot Vallmovägen och Blåklintsvägen. Styrelsen håller på att titta […]

Installation av Fiberkonverter – Telia Ö

På årsmötet lämnades det information om att vår samfällighet ska anslutas till Öppen fiber. Här följer lite mer information om detta. Telia och deras entreprenör Ericsson har påbörjat sina arbeten inom samfälligheten för att det ska vara möjligt. Syftet med dessa arbeten är att ge oss medlemmar möjlighet dels till snabbare internetuppkoppling och dels för att själva kunna välja […]