Ikväll så har delar av vår samfällighet brunfärgat vatten i kranarna! Omfattningen är ännu okänd och ni som är hemma får gärna meddela om ni har rent eller smutsigt vatten så att vi kan få hjälp med att avgränsa problemet.

Vi vet inte om vattnet går att dricka så iakttag försiktighet så länge.

VA SYD är kontaktade och felsökning pågår från flera håll. Eftersom vi äger våra egna vatten- och avloppsledningar undersöker vi även om det är något som har inträffat inom vår samfällighet. Om så är fallet så får vi vidta de åtgärder som krävs.

Återkommer med mer information så snart vi vet mer!