Skip to main content

Information från Valberedningen

Vill du bli en del av vår styrelse? Till våren är det dags att välja in nya medlemmar till styrelsen. Vi vet idag att vi söker suppleanter, en ordinarie ledamot och en revisor. Är du intresserad av att bli en del av Hällans styrelse kontakta valberedningen på valberedning@hallan.se Du får också gärna kontakta någon som […]