Information avseende VoA fakturor som av någon anledning inte följde med på utskrifterna:
Beräknad årskostnad för 2017 baseras på gällande VoA-taxa för 2017. Årsförbrukning för vatten antas vara samma som föregående år.
Reglering för 2016 dvs skillnad mellan beräknad och faktisk förbrukning är inkluderat i ovanstående belopp.

Gällande VoA-taxa för 2017:
Vatten: 9.98 kr/kbm
Lägenhetsavgift: 988 kr/år
Dagvattenavgift: 3.58 kr/kvm (Villor 200kvm, BoKlok 65 kvm/lägenhet)

För mer information besök vasyd.se/va-taxa Fakturafrågor kan ställas på info@hallan.se

OBS: Vänligen ange faktura nr och fastighetsbeteckning vid inbetalning

OBS: Gällande senaste datum för fakturainbetalning flyttas det fram till 28 februari 2017 i enlighet med ett stämmobeslut som togs 2014.