God morgon!

Idag (19/2) är sista dagen för att lämna in motioner inför årsstämman den 16 mars. Ni lämnar in dem antingen genom att maila info@hallan.se eller via vår postbox.

En motion bör bland annat innehålla följande:

  1. Motionär, fastighetsägare
  2. Rubrik
  3. Bakgrund
  4. Förslag
  5. Konsekvenser, kostnader, möjligheter etc. Om förslaget innebär några kostnader för föreningen bör dessa anges
  6. Yrkande (förslag till beslut)

Yrkandet bör vara formulerat som ett förslag till beslut som stämman kan säga ja eller nej till. Vanligtvis är det framställt som en eller flera att-satser.

Vänligen,
Katja