Styrelsen arbetar just nu för fullt med att förbereda inför årsstämman den 16 mars.

Vi kommer att publicera handlingar och dokument som exempelvis verksamhetsberättelse 2016, motioner från medlemmar, styrelsens svar på motionerna och styrelsens olika framställningar på hemsidan inom kort.

När handlingarna har publicerats kommer ni åt dem via www.hallan.se, flik Årsstämmor, om ni anger lösenordet som återfinns på kallelsen.

Väl mött!