Hej!

I onsdags konstituerade styrelsen sig och hade sitt första styrelsemöte. I nästa Nyhetsbrev kommer vi att berätta mer om hur vi planerar att arbeta det kommande året.

Styrelsen kommer att ha möte följande dagar innan sommaren: 26/4, 15/5 och 11/6. Är det någon som har tips på en bra lokal får ni gärna höra av er!

Protokollet från årsstämman 2017 finns hos Katja och under fliken Årsstämmor/Årsstämma 2017.