Kommande besiktning av etapp 4 och 5

Vi behöver er hjälp med att få in synpunkter från medlemmarna kopplade till föreningens gemensamma anläggningar inom etapp 4 och 5. För att förenkla sammanställningen kommer det inom en snar framtid att finnas ett formulär där ni kan lämna era synpunkter. Adressen till formuläret presenteras på hemsidan och facebooksidan när det är klart.

Ekonomisk förvaltare upphandlad

Vi har under maj månad påbörjat vårt partnerskap med Fastigheter AB Frontnine gällande ekonomisk förvaltning av samfälligheten. Medlemsfakturor kommer dem att skicka ut så de flesta medlemmar får sina fakturor tisdagen den 30 maj. Bankgironumret är samma som tidigare men numera finns även ett OCR nummer på fakturan som ska anges vid betalning.

 

Finns det problem vid betalning med OCR nummer ska ni kontakta Fastighets AB Frontnine direkt, info@frontnine.se

 

Medlemsregister

För att styrelsen och förvaltningspartnern ska kunna ha ett helt uppdaterat medlemsregister vid faktureringarna, så att vi undviker fakturor till tidigare ägare, vill vi att medlemmar som ska flytta informerar styrelsen om det i förväg och anger vilket datum som gäller.

Den info tillsammans med fastighetsbeteckningen skickar ni till styrelsen; info@hallan.se

 

Trafik, parkeringsplatser och häckar inom föreningen

Nu när sommaren har kommit och fler är ute och rör sig inom föreningen vill vi påminna om att vi gemensamt ska tänka på att dämpa hastigheterna inom föreningen för att minska risken för olyckor. På förekommen anledning vill vi påminna om att föreningens parkeringsplatser finns för att våra gäster ska ha parkeringsplatser att parkera på. Sist vill vi påminna om vikten av att fastighetsägarna klipper sina häckar/växter/träd så att de inte växer utanför tomtgränsen så att gångbanor, vägar och belysning blockeras samt att höjderna hålls efter så att sikten inte skyms i korsningar. Växter som växer utanför tomtgränsen försvårar underhåll av våra gemensamhetsanläggningar och utgör hinder speciellt för de som har någon form av funktionsutmaning.

Grävarbete inom etapp 4 och 5

EON har informerat föreningen om att de ska gräva inom föreningen för att utöka avstängningsmöjligheterna i sitt gasledningsnät.