Skip to main content

Är du intresserad av kommunikation?

Som ledamot i styrelsen med fokus på kommunikation ansvarar du för uppdatering av hemsida, nyhetsbrev, information till medlemmar. Du sköter protokoll vid styrelsens möte och ansvarar för föreningens dokumentation och arkiv. Är du den föreningen söker eller vill du veta mer? Kontakta valberedningen på valberedning@hallan.se

Vi söker dig med intresse för drift och

Som ledamot med fokus på drift och underhåll ansvarar du föreningens drift- och underhållsplan samt ser till att den verkställs. Håller kontakt med de entreprenörer som anlitas av föreningen för att ta hand om våra gator, grönytor, gatubelysning, el och VA (vatten och avlopp). Är du intresserad? Kontakta valberedning@hallan.se

Kassör sökes!

Vi behöver dig med kunskap och intresse för ekonomi. Som samfällighetens kassör ansvarar du för föreningens ekonomi, sköter kontakten med det företag som anlitas för att fakturera föreningens medlemmar, betala fakturor och löpande redovisning. Har även hand om debiteringslängd och budget. Intresserad? Hör av dig till Fredrik och Sofia på valberedning@hallan.se

Nyfiken på hur samfällighetens styrelse

Samfällighetsföreningen utser varje år en styrelse. Styrelsens uppdrag är att förvalta samfällighetens gemensamma resurser i enlighet med de direktiv och beslut som fastställs på årsstämman. Styrelsen består av en ordförande, 4 ledamöter, 2 suppleanter. Det är styrelsen som helhet som fattar beslut. Om det blir lika röstlängd vid en omröstning avgörs resultatet genom lottning. Det […]