Vi behöver dig med kunskap och intresse för ekonomi. Som samfällighetens kassör ansvarar du för föreningens ekonomi, sköter kontakten med det företag som anlitas för att fakturera föreningens medlemmar, betala fakturor och löpande redovisning. Har även hand om debiteringslängd och budget. Intresserad?

Hör av dig till Fredrik och Sofia på valberedning@hallan.se