Som ledamot med fokus på drift och underhåll ansvarar du föreningens drift- och underhållsplan samt ser till att den verkställs. Håller kontakt med de entreprenörer som anlitas av föreningen för att ta hand om våra gator, grönytor, gatubelysning, el och VA (vatten och avlopp).

Är du intresserad? Kontakta valberedning@hallan.se