Som ledamot i styrelsen med fokus på kommunikation ansvarar du för uppdatering av hemsida, nyhetsbrev, information till medlemmar. Du sköter protokoll vid styrelsens möte och ansvarar för föreningens dokumentation och arkiv. Är du den föreningen söker eller vill du veta mer? Kontakta valberedningen på valberedning@hallan.se