Skip to main content

Förbättring av grönytor

Vill du bidra till att förbättra samfällighetens grönytor? Enligt tidigare stämmobeslut ska samfälligheten plantera mer träd/växter på våra grönytor. Detta för att minska mängden vatten som leds till våra dagvattenledningar. Vi hoppas att någon av er har lust att ingå i en arbetsgrupp för att ta fram förslag på hur detta ska se ut. Vill […]