Vill du bidra till att förbättra samfällighetens grönytor?

Enligt tidigare stämmobeslut ska samfälligheten plantera mer träd/växter på våra grönytor. Detta för att minska mängden vatten som leds till våra dagvattenledningar.

Vi hoppas att någon av er har lust att ingå i en arbetsgrupp för att ta fram förslag på hur detta ska se ut.

Vill du vara med i arbetsgruppen så skicka ett mail till info@hallan.se

Trevlig sommar önskar Styrelsen