Vi har med kort varsel fått veta att VA Syd kommer byta ut vattenmätare i området och i samband med det stänga av vattnet i 15-20 min. Detta kommer ske onsdagen den 11/7 någon gång mellan kl 12:30-15:30.

Styrelsen