Skip to main content

Vattenavstängning 27/8 kl 11

Vattenavstängning 27/8 kl 11

Vattnet i samfälligheten kommer vara avstängt den 27/8 ca kl 11:00. Detta med anledning av att VA Syd inte dök upp som kommunicerat i början av juli. Vi har inte fått någon mer information kring hur lång tid det tar. Förra gången fick vi veta att det skulle ta ca 30 min. VA Syd behöver stänga av […]

Uppdatering gällande förrättning

Uppdatering gällande förrättning

Det styrelsen fått veta efter kontakt med Lantmäteriet är följande: Det finns ingen möjlighet att flytta förrättningen, så den kommer genomföras enligt kallelsen Respektive fastighetsägare får yrka om ersättning via mail eller vid mötet, tidsfristen kommer kommuniceras under förrättningen Förrättningslantmätaren som har skickat kallelsen kommer ersättas med en annan förrättare inför förrättningen

Information ang kallelse till förrättnin

Information ang kallelse till förrättning

Med anledning av att en del av samfällighetens medlemmar blivit kallade till förrättning om ledningsrätt från Lantmäteriet, så vill vi försöka förtydliga det vi känner till kring detta. De som blivit kallade är fastighetsägare som bor i anslutning till en av gatorna med gräsmatta i mitten, ”öarna”. Förrättningen gäller att Eon Gas Sverige AB ska få […]