Det styrelsen fått veta efter kontakt med Lantmäteriet är följande:

  • Det finns ingen möjlighet att flytta förrättningen, så den kommer genomföras enligt kallelsen
  • Respektive fastighetsägare får yrka om ersättning via mail eller vid mötet, tidsfristen kommer kommuniceras under förrättningen
  • Förrättningslantmätaren som har skickat kallelsen kommer ersättas med en annan förrättare inför förrättningen