Skip to main content

Uppdatering gällande förrättning

Vid den lantmäteriförrättning som hölls den 22 augusti beslutades det att en ny förrättning kommer att hållas. Denna gång kommer den hållas sen eftermiddag för att möjliggöra att fler kan delta. Kallelsen till den förrättningen kommer mest troligt att skickas ut med tre veckors varsel. Ni som bor i någon av öarna eller minikvarteren kan […]

Tyck till om våra grönområden!

Vid Samfällighetens extrastämma beslutades det att områdets grönområden ska förbättras. En arbetsgrupp har tagit fram ett par förslag och vi vill nu veta vad ni tycker. Förslagen hittar ni här: Förslag grönområden När ni tittat och bestämt vad ni tycker bäst om, så fyller ni i formuläret som finns här: Formulär Grönomården Varje hushåll kan svara en gång, även BoKlok, senast […]