Vid den lantmäteriförrättning som hölls den 22 augusti beslutades det att en ny förrättning kommer att hållas. Denna gång kommer den hållas sen eftermiddag för att möjliggöra att fler kan delta. Kallelsen till den förrättningen kommer mest troligt att skickas ut med tre veckors varsel.

Ni som bor i någon av öarna eller minikvarteren kan yrka om ersättning för att upplåta ledningsrätt till E.on. Det kan ni göra via mejl till lantmäteriförrättaren eller vid nästa sammanträde. Kontaktuppgifter till den lantmäteriförrättare som har hand om ärendet kommer finnas med i den kallelse som kommer.

Vänligen,
Styrelsen