En del av samfällighetens medlemmar har återigen blivit kallade till förrättning gällande ledningsrätt. De som blivit kallade bor i “öarna”, gatorna med en grönyta i mitten.

Förrättningen gäller att Eon Gas Sverige AB ska få full ledningsrätt till marken där ledningen ligger.

Samfälligheten kan inte yrka ersättning, utan kan enbart säkerställa att marken runt omkring (ytskiktet) blir återställt vid eventuellt arbete. Observera att det är ni som enskild fastighetsägare som kan begära ersättning. Styrelsen kan inte begära ersättning åt enskila fastighetägare.