Skip to main content

Årsstämma 7 mars

Då börjar det dra ihop sig till årsstämma, så har du inte noterat den 7 mars kl 18:30 i din kalender då är det dags att göra det nu. Årsstämman hålls som vanligt i Pilbäcksskolans caféavdelning. Alla dokument inför stämman hittar du sedan en vecka tillbaka under Årsstämmor på hemsidan. Väl mött den 7 mars! […]

Suppleant sökes!

Har du intresse av att få insyn i styrelsearbetet och kunna agera ersättare vid ordinarie ledamöters eventuella frånvaro? Vill du vara med och bidra till att vi har en fungerande samfällighet? Kan du tänka dig att i framtiden ta en ordinarie ledamotsroll i styrelsen? Hör då gärna av dig till Göran och Mattias på valberedning@hallan.se […]

Revisor sökes!

Vår nuvarande revisor har efter tre år på posten bestämt sig för att lämna över stafettpinnen till någon annan i området. Samfälligheten behöver dig med kunskap och intresse för ekonomi. Du arbetar troligen som revisor eller controller och känner dig trygg med att granska samfällighetens redovisning. Intresserad? Hör av dig till Göran och Mattias på […]