Valberedningen har påbörjat arbetet inför kommande stämma och vi behöver fler medlemmar som vill engagera sig i styrelsen. På 2020 års stämma behöver vi välja tre ledamöter, två suppleanter och revisor. Ledamot väljs på 2 år. Suppleant och revisor väljs på 1 år.    Är du intresserad av att vara en del av styrelsen eller […]