Skip to main content

Grävarbete

Grävarbete

Under v. 22 (25-29/5) kommer det vara begränsad framkomlighet till Ringkragevägen från Sjötorpsvägen. Detta med anledning av inkoppling av vatten och avlopp till våra ledningar. Vi kommer kunna passera under hela perioden, via trottoaren. Det kommer vara trångt att passera, så vi avråder ifrån stora transporter under den veckan. Vi ber alla att anpassa hastigheten […]

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet som mailades ut igår, till alla som är registrerade på samfällighetens maillista, finns nu även att läsa här: http://www.hallan.se/wp-content/uploads/2020/05/Informationsbrev-maj-2020.pdf Fick du inte mailet? Gå in på http://www.hallan.se/nyhetsbrev/ och registrera dig.

Protokoll från årsstämman

Tack till er som deltog vid årets årsstämma! Nu finns protokollet från årsstämman publicerat på hemsidan under fliken Årsstämmor->Årsstämma 2020 På stämman valdes: Ledamöter : Oscar Runesson (omval), Veste Regnér (nyval) och Johan Eriksson (nyval) Suppleanter: Mattias Ohlin (nyval) och Susi Frauenfelder (nyval) Revisor: Richard Gray Valberedning: Katja Hofgren (sammankallande), Tommy Lindberg samt Mattias Clarensius.