På årsstämman 2017 fick styrelsen i uppdrag att arbeta för en upplösning och överlåtelse av GA:2 (gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp) till kommunen (VASYD). I september 2019 beslutade Länsstyrelsen Skåne att VASYD skulle inrätta en allmän VA-anläggningi vårt område. Detta föreläggande överklagades av VASYD. Efter en lång väntan fick vi i förra veckan besked att […]