Styrelsen har d.d. mottagit besked om dömande från SVEA HOVRÄTT, Mark- och miljööverdomstolens domslut. Se vänligen bilaga för detaljerat information SVEA HOVRÄTT: MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT d. 27/8/2021 PARTER KlagandeMalmö kommun205 80 Malmö Ombud: Förbundsjuristen Erik BacklundVA SYDBox 191201 21 Malmö Motpart1. Länsstyrelsen i Skåne län205 15 Malmö 2. Samfällighetsföreningen Hällan i TygelsjöBox 10218 76 […]