Att skriva en motion behöver inte vara svårt. Däremot kan det, beroende på vad man vill, krävas en del förarbeten. En vanlig missuppfattning är att styrelsen ska göra hela jobbet när någon föreslår en förändring.

Här nedan följer några rubriker som är bra att ha med när du skriver en motion. Desto utförligare din motion är, desto större chans är det att årsmötet går dig till viljes.

Rubrik
Skriv en rubrik som tydligt sammanfattar vad motionen handlar om.

Bakgrund
Kortfattat de bakomliggande skälen till varför motionen skrivs. Syftet är att alla ska få samma bild av vad motionen handlar om.

Konsekvenser/möjligheter
Vilka konsekvenser får motionen för trivsel, ekonomi, tillgänglighet osv? Vad blir konsekvenserna om styrelsen INTE tillstyrker motionen?

Förslag
Kortfattat ditt förslag till förändring. Förslaget ska innehålla vad du hoppas uppnåmed motionen och det kan med fördel formuleras i en tydlig att-sats.

Om motionen medför någon ekonomisk påverkan eller någon väsentlig förändring för samfälligheten är det extra viktigt att du motiverar för att stödja din motion och underlätta för styrelsen att yttra sig om den.

Förarbete
Här kan du redovisa vad du själv gjort i form av exempelvis bifoga offerter från leverantörer, redovisa material- och tidsåtgång, kostnader osv. Om denna rubrik skulle ha använts i det genomgående exemplet ovan skulle här ett par offerter kunna bifogas. Detta skulle sannolikt resultera i att styrelsen och årsstämman snabbare kan komma till beslut och genomförande.

VIKTIGT
Ju tydligare och mer genomarbetad din motion är, ju större är chansen att den röstas igenom samt att genomförandet går betydligt fortare om du gjort ett bra förarbete. Ju tidigare du skickar in din motion till styrelsen, ju större är chansen att du och styrelsen hinner inleda en dialog så att båda parter förstår varandra.