Många medlemmer bygger ut eller har planerat projekter.

Därav en påminnelse om vad som gäller i samband med byggnationer:

  • Styrelsen måste informeras om fordon, som ska köra inom vår samfällighet. Detta gäller båda leverans och/eller arbete
  • Tillstånd från styrelsen krävs för uppställning eller användandet av samfällighetens ytor enligt ovan
  • Om det vid sådant arbete uppstår skada på de gemensamma anläggningarna, är fastighetsägaren ansvarig gentemot samfälligheten
  • Använd inte gator och grönytor för uppställning av fasta föremål

Kompletta trivselregler hittar ni här http://www.hallan.se/stadgarna/. Vi rekommenderar alla att ta en titt och uppdatera sig.

Det är vi, som bor i området, som tillsammans bidrar till, att det är trevligt att bo här. Det är alla medlemmers gemensamma ansvar att driva samfälligheten.