Skip to main content

Arbetsgrupp

Vid årstämman i mars så beslutades det att en arbetsgrupp ska tillsättas för att ta fram ett förslag när det gäller trafiksituationen inom samfälligheten. Arbetsgruppen kommer ledas av Mikael Kanaryd men det behövs fler. Så om du har kunskap inom trafik och trafikmiljö eller har allmänt intresse i frågan är du välkommen att höra av […]

Fixardag

Fixardag

Styrelsen kommer att träffas söndagen den 15 september kl. 10.00 – 12.00 vid samfällighetens lekplats, vid Blåklintsvägen. Alla medlemmar som är intresserade av att hjälpa till med enklare uppgifter är hjärtligt välkomna att delta. Gemensamt tar vi tag i ogräsrensning och annat som kan behöva fixas till på våra gemensamma ytor. Om ni har några frågor […]

Informationsbrev

Informationsbrev

Förhoppningsvis har de flesta av er fått samfällighetens informationsbrev via epost ikväll. Fick du inte mailet? Lägg till din epost här: http://www.hallan.se/nyhetsbrev/ Informationsbrev hösten 2019 Ni hittar även lite ny information under ”Dokument” för vad som gäller vid flytt samt vid behov av att nyttja samfällighetens mark.  

Fixardag!

Välkommen till föreningens första fixardag! Styrelsen kommer att träffas söndagen den 15 september kl. 10.00 – 12.00 vid samfällighetens lekplats. Alla medlemmar som är intresserade av att hjälpa till med enklare uppgifter är hjärtligt välkomna att delta. Gemensamt tar vi tag i ogräsrening och annat som kan behöva fixas till på våra gemensamma ytor. Om ni […]

Årsstämman valde ny ordförande

Årsstämman valde ny ordförande

Torsdagen den 7 mars hölls det årsstämma i samfälligheten. Det var en liten skara på 13 fastigheter som deltog. Årsstämman valde Sofia Åkerblom till ny ordförande  och där utöver: Ledamöter: Anette Juldorf, Oscar Runesson, Katja Hofgren och Tommy Lindberg Suppleanter: Zofie Fagerström och Veste Regnér Revisor: Richard Grey Valberedning: Göran Johnsson och Mathias Ohlin Protokollet […]

Årsstämma 7 mars

Då börjar det dra ihop sig till årsstämma, så har du inte noterat den 7 mars kl 18:30 i din kalender då är det dags att göra det nu. Årsstämman hålls som vanligt i Pilbäcksskolans caféavdelning. Alla dokument inför stämman hittar du sedan en vecka tillbaka under Årsstämmor på hemsidan. Väl mött den 7 mars! […]