Skip to main content

Uppdatering gällande GA:2 forts…

Uppdatering gällande GA:2 forts…

Styrelsen har efter kontakt med Mark- och Miljödomstolen fått veta att VA SYD överklagat deras beslut till Mark- och Miljööverdomstolen. I nuläget finns ingen ytterligare information, men vi hoppas att Mark- och Miljööverdomstolen väljer att gå på Mark- och Miljödomstolens beslut, det återstår att se. Se tidigare inlägg för mer information.

Uppdatering gällande GA:2

På årsstämman 2017 fick styrelsen i uppdrag att arbeta för en upplösning och överlåtelse av GA:2 (gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp) till kommunen (VASYD). I september 2019 beslutade Länsstyrelsen Skåne att VASYD skulle inrätta en allmän VA-anläggningi vårt område. Detta föreläggande överklagades av VASYD. Efter en lång väntan fick vi i förra veckan besked att […]

Grävarbete

Under v. 22 (25-29/5) kommer det vara begränsad framkomlighet till Ringkragevägen från Sjötorpsvägen. Detta med anledning av inkoppling av vatten och avlopp till våra ledningar. Vi kommer kunna passera under hela perioden, via trottoaren. Det kommer vara trångt att passera, så vi avråder ifrån stora transporter under den veckan. Vi ber alla att anpassa hastigheten […]

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet som mailades ut igår, till alla som är registrerade på samfällighetens maillista, finns nu även att läsa här: http://www.hallan.se/wp-content/uploads/2020/05/Informationsbrev-maj-2020.pdf Fick du inte mailet? Gå in på http://www.hallan.se/nyhetsbrev/ och registrera dig.

Protokoll från årsstämman

Tack till er som deltog vid årets årsstämma! Nu finns protokollet från årsstämman publicerat på hemsidan under fliken Årsstämmor->Årsstämma 2020 På stämman valdes: Ledamöter : Oscar Runesson (omval), Veste Regnér (nyval) och Johan Eriksson (nyval) Suppleanter: Mattias Ohlin (nyval) och Susi Frauenfelder (nyval) Revisor: Richard Gray Valberedning: Katja Hofgren (sammankallande), Tommy Lindberg samt Mattias Clarensius.

Ska du bygga ut?

Ska du bygga ut?

Det är många i området som bygger ut, därav en påminnelse om vad som gäller i samband med större byggnationer. Informera styrelsen om stora fordon eller maskiner ska köras inom området i samband med leverans eller arbete. Tillstånd från styrelsen krävs för uppställning eller användandet av samfällighetens ytor enligt ovan. Om det vid sådant arbete […]

Parkeringar

Påminnelse krig vad som gäller på samfällighetens parkeringar: Anlagda parkeringsplatser är tänkta till gäster/besökare. Parkering är tillåten i högst 24 timmar på gata eller anlagda parkeringsplatser. Avställda fordon får inte ställas upp inom samfällighetens allmänna ytor. Kompletta trivselregler hittar ni här http://www.hallan.se/stadgarna/, (lösenord 3vligt). Vi rekommenderar alla att ta en titt och uppdatera sig. Det […]

Dags för årsstämma

Imorgon kl 15:00 är det dags för årsstämma. SMHI säger halvklart och 15 grader, så det ser perfekt ut! Presentationen som ska användas på stämman finns nu publicerad under Årsstämmor på hemsidan. Väl mött imorgon, ta gärna med något att sitta på!