Skip to main content

Konstituerande styrelsemöte

Konstituerande styrelsemöte

Ovanstående möte kommer att hållas ikväll (14/4) kl 20.00. Nya styrelsen ber om lite överseende med svarstider med mera då vi har ett litet arbete framför oss att sätta oss in i arbetsuppgifter och fördela ansvarsområden. Vi återkommer med information löpande. Mikael Kanaryd

Arbeten på Sjötorpsvägen

Arbeten på Sjötorpsvägen

Vi har fått uppgifter om att VA SYDs ska åtgärda överbyggnaden på Sjötorpsvägen med start i nästa vecka. Detta kommer sannolikt påverka framkomligheten på sträckan. Vi kan nu bekräfta att arbetena kommer att göras för ett körfält i taget. Man kommer att börja med det södra körfältet, se trafikanordningsplaner nedan. VA SYD har byggt vägen […]

Årsstämma 11 april

Årsstämman 2021 kommer genomföras den 11 april kl 15:00 via Zoom och Suffra, enligt ny kallelse utdelad 16 mars. Anmälan ska göras senast den 24/3, för att kunna delta på årsstämman. Fullmakt krävs om fastigheten har mer än en ägare, mer information finns i kallelsen. Handlingar kommer löpande att läggas upp här på hemsidan under […]

Information till medlemmar

Information till medlemmar

Med anledning av att styrelsen i fredags fick ett mail från Advokatfirman VICI AB, och att samma skrivelse tillsammans med ett brev från “Medlemmar” delats ut till en del av samfällighetens medlemmar, kommer här nu samma information till alla medlemmar i samfälligheten. Styrelsen överväger att anlita ett juridiskt ombud. På länken nedan hittar ni: Brevet från […]

Informationsbrev

Informationsbrev

Här finns de informationsbrev kopplade till avstämningen av Sjötorpsvägen: Information från VASYD 2020-12-18 Informationsbrev 2020-11-26 Informationsbrev 2020-11-17 Information från VASYD 2020-11-13 Informationsbrev 2020-11-11 Informationsbrev 2020-11-06 VA SYD information Informationsbrev 2020-11-04 Informationsbrev 2020-11-03 Informationsbrev 2020-10-31 Ansvarsfördelning Informationsbrev 2020-10-30 Fastighets- och Gatukontoret Informationsbrev 2020-10-30 VA SYD Informationsbrev 2020-10-29 Informationsbrev 2020-10-28