Skip to main content

Valberedningen informerar

Valberedningen har påbörjat arbetet inför kommande stämma och vi behöver fler medlemmar som vill engagera sig i styrelsen. På 2020 års stämma behöver vi välja tre ledamöter, två suppleanter och revisor. Ledamot väljs på 2 år. Suppleant och revisor väljs på 1 år.    Är du intresserad av att vara en del av styrelsen eller […]

Valberedningen informerar

Valberedningen har påbörjat arbetet inför kommande stämma och vi behöver fler medlemmar som vill engagera sig i styrelsen. På 2020 års stämma behöver vi välja tre ledamöter, två suppleanter och revisor. Ledamot väljs på 2 år. Suppleant och revisor väljs på 1 år.    Är du intresserad av att vara en del av styrelsen eller […]

Avläsning av vattenmätare

Styrelsen önskar att ni läser av er vattenmätare och rapporterar någon gång mellan den 20 december 2019 och 5 januari 2020, på följande länk: vatten.hallan.se Om ni inte har möjlighet att rapportera via ovanstående länk kan ni lämna följande uppgifter till Anette Juldorf som bor på Ringkragevägen 109. Förnamn: Efternamn: e-postadress: Telefon: Adress: Hällan (nr): […]

Arbetsgrupp

Vid årstämman i mars så beslutades det att en arbetsgrupp ska tillsättas för att ta fram ett förslag när det gäller trafiksituationen inom samfälligheten. Arbetsgruppen kommer ledas av Mikael Kanaryd men det behövs fler. Så om du har kunskap inom trafik och trafikmiljö eller har allmänt intresse i frågan är du välkommen att höra av […]