Skip to main content

Renovering av Sjötorpsvägen

Styrelsen har blivit kontaktade av Malmö Stad som planerar för renovering av Sjötorpsvägen på sträckan mellan Rödklintsgatan och Laaparken. En tillfällig dubbelriktad väg kommer att byggas söder om Sjötorpsvägen så att boende väster om parken kan ta sig in mot Tygelsjö utan större omväg. För boende öster om parken kommer infarterna vid Vallmovägen och Blåklintsvägen […]

Årsstämman 2022

Då börjar det dra ihop sig till årsstämman 2022. Vänligen notera d. 24.4.2022, kl. 15 i din kalender, då information från VA-Syd och Grannsamverkan kommer ske. Själva stämman börjar efteråt, kl. ca. 15:30. Kallelsen delas även ut till alla brevlådor ca. mitten av mars 2022. Sista dag för att lämna in motioner är 24.3.2022. Årsstämman […]

Information från Styrelsen

Gott nytt år 2022 till alla medlemmer & varmt välkommen till nya medlemmer! Vi vill passa på att uppmana alla er nya medlemmer till att anmäla er till mailinglistan. Om övriga medlemmer är medvetna om grannar i vår samfällighet, som inte är på/har information om listan till nyhetsbrevet eller hemsidan – vänligen hjälp till att […]

SVEA HOVRÄTT: MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOL

Styrelsen har d.d. mottagit besked om dömande från SVEA HOVRÄTT, Mark- och miljööverdomstolens domslut. Se vänligen bilaga för detaljerat information SVEA HOVRÄTT: MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT d. 27/8/2021 PARTER KlagandeMalmö kommun205 80 Malmö Ombud: Förbundsjuristen Erik BacklundVA SYDBox 191201 21 Malmö Motpart1. Länsstyrelsen i Skåne län205 15 Malmö 2. Samfällighetsföreningen Hällan i TygelsjöBox 10218 76 […]

Otillåten motortrafik på gemensamma ytor

Styrelsen har tyvärr konstaterat, att det varit motortrafik genom parken och på samfällighetens gemensamma ytor. Vi inskärpar, att samtliga medlemmar måste respektera samfällighetens regler och stadgar, samt inte minst följa gällande trafikförordning. All otillåten motortrafik på gemensamma områden är en överträdelse av lagen och kan medföra en polisanmälan med ersättningsansvar för skador på samfällighetens egendom.

Vägarbete på Sjötorpsvägen

På bakgrund av rykten om avstängning av Sjötorpsvägen (väg 530 i båda riktningar) mot Klagshamn med sluttid 2021-7-31, kl. 16:00 har vi i styrelsen kontaktat VA Syd och fått bekräftat detta.Styrelsen har d.d. bett VA Syd om detaljeret information till samtliga medlemmer snarast möjligt.Styrelsen uppdaterer, när mer information finns. Se information från VA Syd här: […]