Skip to main content

Informationsbrev

Här finns de informationsbrev kopplade till avstämningen av Sjötorpsvägen: Information från VASYD 2020-12-18 Informationsbrev 2020-11-26 Informationsbrev 2020-11-17 Information från VASYD 2020-11-13 Informationsbrev 2020-11-11 Informationsbrev 2020-11-06 VA SYD information Informationsbrev 2020-11-04 Informationsbrev 2020-11-03 Informationsbrev 2020-10-31 Ansvarsfördelning Informationsbrev 2020-10-30 Fastighets- och Gatukontoret Informationsbrev 2020-10-30 VA SYD Informationsbrev 2020-10-29 Informationsbrev 2020-10-28

Uppdatering gällande GA:2 forts…

Uppdatering gällande GA:2 forts…

Styrelsen har efter kontakt med Mark- och Miljödomstolen fått veta att VA SYD överklagat deras beslut till Mark- och Miljööverdomstolen. I nuläget finns ingen ytterligare information, men vi hoppas att Mark- och Miljööverdomstolen väljer att gå på Mark- och Miljödomstolens beslut, det återstår att se. Se tidigare inlägg för mer information.

Uppdatering gällande GA:2

På årsstämman 2017 fick styrelsen i uppdrag att arbeta för en upplösning och överlåtelse av GA:2 (gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp) till kommunen (VASYD). I september 2019 beslutade Länsstyrelsen Skåne att VASYD skulle inrätta en allmän VA-anläggningi vårt område. Detta föreläggande överklagades av VASYD. Efter en lång väntan fick vi i förra veckan besked att […]

Grävarbete

Under v. 22 (25-29/5) kommer det vara begränsad framkomlighet till Ringkragevägen från Sjötorpsvägen. Detta med anledning av inkoppling av vatten och avlopp till våra ledningar. Vi kommer kunna passera under hela perioden, via trottoaren. Det kommer vara trångt att passera, så vi avråder ifrån stora transporter under den veckan. Vi ber alla att anpassa hastigheten […]

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet som mailades ut igår, till alla som är registrerade på samfällighetens maillista, finns nu även att läsa här: http://www.hallan.se/wp-content/uploads/2020/05/Informationsbrev-maj-2020.pdf Fick du inte mailet? Gå in på http://www.hallan.se/nyhetsbrev/ och registrera dig.

Protokoll från årsstämman

Tack till er som deltog vid årets årsstämma! Nu finns protokollet från årsstämman publicerat på hemsidan under fliken Årsstämmor->Årsstämma 2020 På stämman valdes: Ledamöter : Oscar Runesson (omval), Veste Regnér (nyval) och Johan Eriksson (nyval) Suppleanter: Mattias Ohlin (nyval) och Susi Frauenfelder (nyval) Revisor: Richard Gray Valberedning: Katja Hofgren (sammankallande), Tommy Lindberg samt Mattias Clarensius.