VASyd placerar bom vid dagvattendammen
I och med överlåtelsen av VoA-nätet till VASyd så har samfälligheten inte längre ansvar för dagvattendammen i den västra delen av området. VASyd kommer nu att placera ut en bom i anslutning till grusvägen som möjliggör underhåll av dammen. Vi har tyvärr ingen information om när bommen kommer att placeras ut.

EON förstärker elnätet
EON fortsätter att förstärka elnätet för att göra det möjligt att förse området med el för framtida behov, samt säkerställa att det finns förutsättningar för de som vill installera solceller. Två arbeten kommer att göras inom samfällighetens etapp 1 och 2. Kabeldragningen startar vid transformatorstationen vid utegymmet, dras sedan på kommunal mark vid cykelstigen utanför Ringkragevägen 144-130. Anslutning kommer att göras vid skåpet som står utanför Ringkragevägen 111 (skåpet står på Blåklintsvägen). Här behöver de gräva en kort sträcka över Ringkragevägen för att komma fram till skåpet
Nästa anslutning går rakt in vid Ringkragevägen 130. Här är elskåpet placerat i tomtgränsen, så ingen grävning på samfällighetens väg krävs. 
Arbetet kommer att ske någon gång under sommaren, med planerat avslut senast 15/9.
Ritning som visar den planerade kabeldragningen finns här.